ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแผนงาน เรื่องใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.5) โครงการ ONE ORIGIN RAYONG

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแผนงาน เรื่องใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.5) โครงการ ONE ORIGIN RAYONG เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00น.