ทีมเจ้าของ โครงการ KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER เข้าดูโรงงานเฟอร์นิเจอร์ สำหรับการเตรียมเลือกเฟอร์นิเจอร์วัสดุที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมแก่การใช้งานสำหรับโครงการ ร่วมกับทีมวิศวกร UPM

ทีมเจ้าของ โครงการ KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER เข้าดูโรงงานเฟอร์นิเจอร์ สำหรับการเตรียมเลือกเฟอร์นิเจอร์วัสดุที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมแก่การใช้งานสำหรับโครงการ ร่วมกับทีมวิศวกร UPM เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566