Tag: KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER

ทีมเจ้าของ โครงการ KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER เข้าดูโรงงานเฟอร์นิเจอร์ สำหรับการเตรียมเลือกเฟอร์นิเจอร์วัสดุที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมแก่การใช้งานสำหรับโครงการ ร่วมกับทีมวิศวกร UPM

ทีมเจ้าของ โครงการ KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER เข้าดูโรงงานเฟอร์นิเจอร์ สำหรับการเตรียมเลือกเฟอร์นิเจอร์วัสดุที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมแก่การใช้งานสำหรับโครงการ ร่วมกับทีมวิศวกร UPM เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER ทีมวิศวกร UPM และทีมเจ้าของโครงการร่วมเดินตรวจสอบ

KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER ทีมวิศวกร UPM และทีมเจ้าของโครงการร่วมเดินตรวจสอบลายละเอียด ความเรียบร้อยภายนอกและภายในตัวอาคาร วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30น.

KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER Owner Team On Site Walk ร่วมกับทางทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อสำรวจ

KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER Project Feb 02 2023 Owner Team on site walk ร่วมกับทางทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อสำรวจและตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น.