ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศกร บริษัท UPM และทีมผู้รับเหมา visit on site โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศกร บริษัท UPM และทีมผู้รับเหมา visit on site โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.00น.