ทีมเจ้าของโครงการและทีมวิศวกร บริษัท UPM ร่วมพิธีเสาเอก ณ โครงการ ORIGIN PLAY RAYONG

ทีมเจ้าของโครงการและทีมวิศวกร บริษัท UPM ร่วมพิธีเสาเอก ณ โครงการ ORIGIN PLAY RAYONG เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น.