วิศวกร UPM ลงพื้นที่สำรวจ โครงการ ONE ORIGIN SANAMPAO มวลชนสัมพันธ์บ้านข้างเคียงและตรวจสอบการซ่อมแซมพื้นที่เสียหาย

วิศวกร UPM ลงพื้นที่สำรวจ โครงการ ONE ORIGIN SANAMPAO มวลชนสัมพันธ์บ้านข้างเคียงและตรวจสอบการซ่อมแซมพื้นที่เสียหาย

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม