Tag: PARK ORIGIN RATCHATHEWI

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ตรวจตัดงาน Defect กับทางบริษัทผู้รับเหมา

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ตรวจตัดงาน Defect กับทางบริษัทผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00น.

ทีมผู้บริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท UPM

ทีมผู้บริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท UPM เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30น.

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศกร บริษัท UPM และทีมผู้รับเหมา visit on site โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศกร บริษัท UPM และทีมผู้รับเหมา visit on site โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.00น.

เจ้าของโครงการร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

เจ้าของโครงการร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 17.00น.

เจ้าของโครงการร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

เจ้าของโครงการร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 17.00น.

วิศวกรและทีมงานลงดูพื้นที่หน้างานโครงการ Park Origin Ratchathewi

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง ได้เข้าร่วม Visite Site โครงการ Park Origin Ratchathewi กับทางทีมผู้บริหาร เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการ