Tag: PARK ORIGIN CHULA SAMYAN

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN ร่วมกับทีมเจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการ

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN ร่วมกับทีมเจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ทีมเจ้าของโครงการ ได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN โดยมีทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM ร่วมในครั้งนี้ด้วย

ทีมเจ้าของโครงการ ได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN โดยมีทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM ร่วมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566

ทีมผู้บริหาร เจ้าของโครงการ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN โดยร่วม on site walk กับทีมวิศวกร UPM

ทีมผู้บริหาร เจ้าของโครงการ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ โครงการ PARK ORIGIN CHULA SAMYAN โดยร่วม on site walk กับทีมวิศวกร UPM เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น.

PARK ORIGIN CHULA SAMYAN ทีมผู้บริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ทีมวิศวกรจากบริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคท์ แมนเนจเมนท์ จำกัด และผู้รับเหมาลงพื้นที่ Site walk

PARK ORIGIN CHULA SAMYAN ทีมผู้บริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ทีมวิศวกรจากบริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคท์ แมนเนจเมนท์ จำกัด และผู้รับเหมาลงพื้นที่ Site walk ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น.