Tag: ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION

ทีมผู้บริหารของทางบริษัทผู้รับเหมา บริษัท คอนสตรัคชั่นไลน์ จำกัด ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION พร้อมทั้งประสานงานกับทีมที่ปรึกษาและทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM

ทีมผู้บริหารของทางบริษัทผู้รับเหมา บริษัท คอนสตรัคชั่นไลน์ จำกัด ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION พร้อมทั้งประสานงานกับทีมที่ปรึกษาและทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION ทีมวิศวกรบริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคท์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่

ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION ทีมวิศวกรบริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคท์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่เข้าดูงานโครงเหล็กชั้นลอยและแผ่นผนังสำเร็จรูปที่โครงการ SOHO รัชดา ห้วยขวาง ร่วมกับ Origin Team เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566