Tag: HAMPTON RAYONG

เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ โครงการ HAMPTON RAYONG เพื่อออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ โครงการ HAMPTON RAYONG เพื่อออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 11.30น.