Tag: BRIXTON PET & PLAY PHAHOL 50 STATION

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ BRIXTON PET & PLAY PHAHOL 50 STATION ร่วมกับ บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) เข้าติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นและเครื่องวัดเสียง พร้อมสำรวจหน้างานร่วมกับทางเจ้าของโครงการ

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ BRIXTON PET & PLAY PHAHOL 50 STATION ร่วมกับ บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) เข้าติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นและเครื่องวัดเสียง พร้อมสำรวจหน้างานร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30น.