Tag: BRIXTON CAMPUS BANGSAEN

เจ้าของโครงการเข้าดูการผลิตแผ่น Precast ณ โรงงานหล่อพรีแคสท์ (7 มกรา) ร่วมกับทีมวิศวกร UPM โครงการ BRIXTON CAMPUS BANGSAEN

เจ้าของโครงการเข้าดูการผลิตแผ่น Precast ณ โรงงานหล่อพรีแคสท์ (7 มกรา) ร่วมกับทีมวิศวกร UPM โครงการ BRIXTON CAMPUS BANGSAEN เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 11.00น.