Tag: BOQ มีประโยชน์อย่างไรกับเจ้าของโครงการบ้าน ตึก และอาคาร

BOQ คือ

BOQ คือ อะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

BOQ คือ อะไร BOQ หรือ Bill of Quantities เป็นเอกสารที่ใช้ใน งานก่อสร้าง เป็นรายการราคาวัสดุและค่าแรงที่ใช้ในการสร้างโครงการก่อสร้างหนึ่ง ๆ ทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางที่ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องทำ วัสดุที่ใช้ และค่าแรงที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการนั้น ๆ พร้อมกับราคาทั้งหมดในแต่ละรายการนั้น ๆ BOQ คือ อะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง 1.การจัดซื้อวัสดุและวางแผนงาน: ช่วยให้ผู้รับเหมา