Tag: ศัพท์ก่อสร้าง

คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์

132 คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์ และศัพท์ก่อสร้าง อัปเดต 2567

คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์ และศัพท์ก่อสร้าง เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทนี้ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนพร้อมทั้งประโยคที่สำคัญๆ ไว้ คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์และศัพท์ก่อสร้าง คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทนี้ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนพร้อมทั้งประโยคที่สำคัญๆ ไว้ Brick wall  = กำแพงอิฐก่อ Concrete floor  = พื้นคอนกรีต Work platform = นั่งร้าน