วิศวกรและทีมงานลงดูพื้นที่หน้างานโครงการ Park Origin Ratchathewi

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง ได้เข้าร่วม Visite Site โครงการ Park Origin Ratchathewi กับทางทีมผู้บริหาร เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการ

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

News

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ BRIXTON PET & PLAY PHAHOL 50 STATION ร่วมกับ บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) เข้าติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นและเครื่องวัดเสียง พร้อมสำรวจหน้างานร่วมกับทางเจ้าของโครงการ