Category: News

ทีมเจ้าของโครงการ on site walk โครงการ ORIGIN PLAY SRI-UDOM STATION ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ทีมเจ้าของโครงการ on site walk โครงการ ORIGIN PLAY SRI-UDOM STATION ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00น.

ทีมผู้บริหารของทางบริษัทผู้รับเหมา บริษัท คอนสตรัคชั่นไลน์ จำกัด ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION พร้อมทั้งประสานงานกับทีมที่ปรึกษาและทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM

ทีมผู้บริหารของทางบริษัทผู้รับเหมา บริษัท คอนสตรัคชั่นไลน์ จำกัด ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ ORIGIN PLUG & PLAY NONTHABURI STATION พร้อมทั้งประสานงานกับทีมที่ปรึกษาและทีมวิศวกรจาก บริษัท UPM เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ตรวจตัดงาน Defect กับทางบริษัทผู้รับเหมา

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ตรวจตัดงาน Defect กับทางบริษัทผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00น.

ทีมผู้บริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท UPM

ทีมผู้บริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท UPM เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแผนงาน เรื่องใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.5) โครงการ ONE ORIGIN RAYONG

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแผนงาน เรื่องใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.5) โครงการ ONE ORIGIN RAYONG เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00น.

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศกร บริษัท UPM และทีมผู้รับเหมา visit on site โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI

ทีมเจ้าของโครงการ ทีมวิศกร บริษัท UPM และทีมผู้รับเหมา visit on site โครงการ PARK ORIGIN RATCHATHEWI เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.00น.

เจ้าหน้าที่ Safety บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ของบริษัทผู้รับเหมา ณ โครงการ ESCENT VILLE SUPHANBURI

เจ้าหน้าที่ Safety บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ของบริษัทผู้รับเหมา ณ โครงการ ESCENT VILLE SUPHANBURI เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566