Category: Blog

การระบายอากาศในอาคาร ใช้พัดลมประเภทใด

การระบายอากาศในอาคาร ใช้พัดลมประเภทใด

การระบายอากาศในอาคารสามารถทำได้โดยใช้พัดลมหลายประเภท ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร, ความต้องการของระบบอากาศ, และงบประมาณ นี่คือประเภทของพัดลมที่เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศในอาคาร: พัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fans): ใช้ในห้องน้ำ, ห้องครัว, หรือพื้นที่ที่มีกลิ่นหรือความชื้นสูง เหมาะสำหรับดูดอากาศภายในอาคารออกไปข้างนอก พัดลมเพดาน (Ceiling Fans): เหมาะสำหรับห้องพักหรือพื้นที่ทำงาน ช่วยในการสร้างการไหลเวียนของอากาศในห้องและสามารถช่วยประหยัดพลังงานเมื่อใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศ พัดลมหอยโข่ง (Centrifugal Fans): ใช้ในระบบ HVAC ของอาคาร มีความสามารถในการย้ายอากาศได้มากและผ่านท่อนำอากาศ ประสิทธิภาพสูงในการดูดอากาศหรือผลักอากาศผ่านท่อ

กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง

5 กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีและประสิทธิภาพ ขั้นตอนทั่วไปของการบริการงานก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่อไปนี้ 5 กระบวนการและขั้นตอนการบริการงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 ประเมินโครงการ ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ มีความเป็นไปได้ที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าที่วางไว้โดยใช้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ การวางแผน  เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ หรือมทีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกอนุมัติ ต่อมาคือการวางแผน เป็นการลงรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมของโครงการจะอยู่ในเวลา และงบประมาณที่กำหนด  การวางแผนที่ดีควรลงรายละเอียดว่าพนักงานแต่ละคนทำกิจกรรมอะไรบ้าง รวมถึงวางแผนให้ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงต่างๆด้วย การดำเนินการ คือการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และมีการจัดการความเสี่ยงหรือปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการ  พร้อม การสรรหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่จำเป็น และการทำสัญญาซื้อขายและการควบคุมคุณภาพของวัสดุ รวมถึง การสรรหาแรงงานที่เหมาะสมการฝึกอบรมแรงงาน

ผังบ้าน 2567

ผังบ้าน 2567 สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง

จะสร้างบ้านทั้งที ต้องรู้จัก ผังบ้าน 2567 เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบแนวผังบ้านว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ เพื่อป้องกันการผิดแบบหรือไม่ตรงตามผังบ้าน  ผังบ้าน 2567 คือ อะไร ?  “ผังบ้าน” หรือ “แผนผังบ้าน” คือแบบแผนที่ที่แสดงโครงสร้างและรายละเอียดของบ้านหรือสถาปัตยกรรมภายในบ้านต่าง ๆ โดยมักใช้เพื่อแสดงตำแหน่งของห้องต่าง ๆ และการจัดวางทั้งหมดของบ้าน โดยปกติจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางเฟอร์นิเจอร์ ท่อน้ำ ระบบไฟฟ้า และสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่สำคัญภายในบ้านด้วย

คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์

132 คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์ และศัพท์ก่อสร้าง อัปเดต 2567

คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์ และศัพท์ก่อสร้าง เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทนี้ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนพร้อมทั้งประโยคที่สำคัญๆ ไว้ คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์และศัพท์ก่อสร้าง คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทนี้ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนพร้อมทั้งประโยคที่สำคัญๆ ไว้ Brick wall  = กำแพงอิฐก่อ Concrete floor  = พื้นคอนกรีต Work platform = นั่งร้าน

ตรวจสอบงานก่อสร้าง

7 ข้อสังเกตเบื้องต้น ในการ ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 เพราะ งานก่อสร้าง คือ กิจกรรมการกระทำให้เกิด การประกอบ การติดตั้ง หรือ การดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ที่มีลักษณะคงทนถาวร และใช้ประโยชน์ได้ วันนี้ UPM นำความรู้ดีๆมาฝากกับ 7 ข้อสังเกตเบื้องต้น ในการตรวจสอบงานก่อสร้าง

ตรวจสอบงานก่อสร้าง

18 เรื่อง ที่ต้อง ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

การ ตรวจสอบงานก่อสร้าง ความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง เป็นการตรวจสอบที่จะช่วยให้ที่ปรึกษางานก่อสร้างทราบได้ทันทีว่า ตำแหน่งที่ตรวจนั้นได้มาตรฐาน หรือมีจุดบกพร่องต้องแก้ไข ตรงไหน วันนี้ #UPM ได้มี HOW TO 18 เรื่องที่ต้องตรวจสอบในงานก่อสร้าง มาฝาก ดังนี้ เรื่อง ที่ต้อง ตรวจสอบงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 1. การวางผัง ตรวจสอบการวางหมุดงานให้เป็นไปตามแผนผังของวิศวกร รวมไปถึงตรวจสอบตำแหน่งการวางหมุดตำแหน่งของเสาต่าง

ประเภทของงานก่อสร้าง

รู้จัก 4 ประเภทของงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

วันนี้ มารู้จัก 4 ประเภทของงานก่อสร้าง อัปเดต 2567 กันเถอะ เพราะงานก่อสร้างคือ รากฐานของเศษฐกิจและความเป็นอยู่ขอคนในสังคม และไลฟ์สไตล์ ว่าแต่ มีประเภทอะไรบ้าง วันนี้ UPM ขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกัน งานก่อสร้าง คือ อัปเดต 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความหมายไว้ คือ งานก่อสร้าง หมายถึงการก่อสร้างใหม่ และรวมถึงการซ่อมแซม

การสร้างอาคารสูงพิเศษ

การสร้างอาคารสูงพิเศษ มีอะไรบ้าง ? อัปเดต 2567

การสร้างอาคารสูงพิเศษ นั้นมีกระบวนการหลายอย่างที่เราจะต้องรู้ เพราะการสร้างแบบนี้จะต้องอิงทั้งด้านของกฎหมายและในด้านของความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าไปใช้งานอีกด้วย ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าก่อนที่เรานั้นจะสร้างตึกสู้งพิเศษจะต้องดูอะไรบ้าง การสร้างอาคารสูงพิเศษ มีอะไรบ้าง ? อัปเดต 2567 ก่อนที่เราจะไปดูว่าควรจะดูอะไรเป็นพิเศษบ้างเรามาดูคำนิยามกันก่อนว่า ตึกสูงหรือตึกสูงพิเศษว่ามะไรบ้าง 1.“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเขาอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมความสูงตั้งแต่ 23.00  เมตรขึ้นไป การวัด ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 2.“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือสวนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่ อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,

BOQ คือ

BOQ คือ อะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

BOQ คือ อะไร BOQ หรือ Bill of Quantities เป็นเอกสารที่ใช้ใน งานก่อสร้าง เป็นรายการราคาวัสดุและค่าแรงที่ใช้ในการสร้างโครงการก่อสร้างหนึ่ง ๆ ทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางที่ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องทำ วัสดุที่ใช้ และค่าแรงที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการนั้น ๆ พร้อมกับราคาทั้งหมดในแต่ละรายการนั้น ๆ BOQ คือ อะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง 1.การจัดซื้อวัสดุและวางแผนงาน: ช่วยให้ผู้รับเหมา

โซล่าเซลล์ (Solar cells)

โซลาเซลล์ (Solar cells) ที่สุดของพลังงานทางเลือก 2024

โซลาเซลล์ (Solar cells) ที่สุดของพลังงานทางเลือก 2024 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า นำมาใช้เพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียน และสามารถพบได้ในแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา โซลาร์ฟาร์ม และแม้แต่ในอุปกรณ์พกพา เช่น เครื่องคิดเลขและเครื่องชาร์จ เซลล์แสงอาทิตย์เป็นวิธีที่สะอาดและยั่งยืนในการควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ (Solar cells) มีกี่ประเภท แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) ที่ใช้กับหลังคาส่วนใหญ่เป็นแผงเทคโนโลยี Crystalline แบ่งเป็น 2