Author: admin

การระบายอากาศในอาคาร ใช้พัดลมประเภทใด

การระบายอากาศในอาคาร ใช้พัดลมประเภทใด

การระบายอากาศในอาคารสามารถทำได้โดยใช้พัดลมหลายประเภท ขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร, ความต้องการของระบบอากาศ, และงบประมาณ นี่คือประเภทของพัดลมที่เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศในอาคาร: พัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fans): ใช้ในห้องน้ำ, ห้องครัว, หรือพื้นที่ที่มีกลิ่นหรือความชื้นสูง เหมาะสำหรับดูดอากาศภายในอาคารออกไปข้างนอก พัดลมเพดาน (Ceiling Fans): เหมาะสำหรับห้องพักหรือพื้นที่ทำงาน ช่วยในการสร้างการไหลเวียนของอากาศในห้องและสามารถช่วยประหยัดพลังงานเมื่อใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศ พัดลมหอยโข่ง (Centrifugal Fans): ใช้ในระบบ HVAC ของอาคาร มีความสามารถในการย้ายอากาศได้มากและผ่านท่อนำอากาศ ประสิทธิภาพสูงในการดูดอากาศหรือผลักอากาศผ่านท่อ

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เพื่อตรวจดูหน้างานและงานออกแบบแนวกำแพงกันดิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เพื่อตรวจดูหน้างานและงานออกแบบแนวกำแพงกันดิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00น.