ผังบ้าน 2567 สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง

ผังบ้าน 2567

จะสร้างบ้านทั้งที ต้องรู้จัก ผังบ้าน 2567 เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบแนวผังบ้านว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ เพื่อป้องกันการผิดแบบหรือไม่ตรงตามผังบ้าน 

ผังบ้าน 2567

ผังบ้าน 2567 คือ อะไร ? 

“ผังบ้าน” หรือ “แผนผังบ้าน” คือแบบแผนที่ที่แสดงโครงสร้างและรายละเอียดของบ้านหรือสถาปัตยกรรมภายในบ้านต่าง ๆ โดยมักใช้เพื่อแสดงตำแหน่งของห้องต่าง ๆ และการจัดวางทั้งหมดของบ้าน โดยปกติจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางเฟอร์นิเจอร์ ท่อน้ำ ระบบไฟฟ้า และสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่สำคัญภายในบ้านด้วย

ผังบ้านมักถูกใช้ในการวางแผนการก่อสร้างบ้านหรือในการปรับปรุงหรือปรับแต่งบ้านที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้คนสามารถเห็นภาพรวมของพื้นที่ในบ้านและการจัดวางของสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ผังบ้านยังช่วยในการวางแผนเพื่อการจัดสรรพื้นที่ในที่บ้านอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำที่จอดรถ บริเวณพักผ่อน หรือการสร้างพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบาย

ผังบ้านสำคัญอย่างไร ? 

ผังบ้านมีความสำคัญในหลายด้านเนื่องจากมันช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างและการจัดวางของบ้านได้ดีขึ้น นี่คือบางประการที่แสดงถึงความสำคัญของผังบ้าน:

 1. วางแผนการก่อสร้าง: ผังบ้านช่วยในการวางแผนการก่อสร้างบ้านโดยแสดงตำแหน่งและขนาดของทุกห้อง ทำให้ผู้ก่อสร้างหรือผู้รับเหมาสามารถทราบถึงโครงสร้างของบ้านและวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 2. การจัดสรรพื้นที่: ผังบ้านช่วยในการจัดสรรพื้นที่ของบ้านให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนห้องนอน, ห้องน้ำ, และพื้นที่สังคม.
 3. การวางแผนเฟอร์นิเจอร์: การวางแผนบ้านช่วยให้คุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่ที่เหมาะสม และมีการใช้งานที่สะดวกสบาย.
 4. การวางแผนระบบไฟฟ้าและประปา: ผังบ้านช่วยในการวางแผนระบบไฟฟ้าและประปาในบ้าน เพื่อให้มีการใช้งานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ.
 5. การวางแผนสิ่งก่อสร้างทั่วไป: การวางแผนบ้านช่วยในการกำหนดตำแหน่งของบันได, หน้าต่าง, และประตู เพื่อให้บ้านมีการกระจายแสงและการไหลเวียนอากาศที่ดี.
 6. การปรับแต่งและการสร้างสรรค์: ผังบ้านช่วยในการวางแผนการปรับแต่งหรือการสร้างสรรค์บ้าน เพื่อให้ได้บ้านที่ตรงตามความต้องการและสไตล์ของครอบครัว.
 7. การประหยัดพลังงาน: การวางแผนบ้านที่ดีสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในบ้าน โดยการวางแผนการใช้แสงธรรมชาติ, การติดตั้งระบบทำความร้อนและระบบระบายความร้อนในที่ทำงานได้.

การทำผังบ้านถือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการสร้างบ้านหรือการปรับแต่งบ้าน เนื่องจากมันช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเข้าใจและได้รับวิวัฒนาการของโครงการ

ขั้นตอนการวางผังบ้าน

 • ตรวจสอบหมุดหลักเขตกับโฉนดที่ดิน ว่ามีครบถ้วนหรือไม่ ระยะแนวเขตที่ดินกับโฉนดที่ดินและแบบก่อสร้างว่าขัดแย้งกันหรือไม่
 • ตรวจสอบระดับดินถมสถานที่จริงเทียบกับแบบผังบริเวณสัญญาตรงกันหรือไม่
 • ตรวจสอบแนว Grid Line ตัวอาคารที่อ้างอิงกับแนวเขต
 • ตรวจสอบส่วนที่ยื่นของอาคารและหลังคา (รวมรางน้ำ) ตามแบบกับแนวเขตที่ดิน
 • ตรวจสอบผังก่อสร้าง ตำแหน่ง ทิศทาง และฉากบ้านถูกต้องตามแบบผังบริเวณ
 • ตรวจสอบศูนย์กลางเสา ระยะระหว่างเสา และระยะรวมทั้งหมดทุกด้าน
 • ทำหมุดหลักฐาน และระดับอ้างอิงถาวร
 • ตรวจสอบระดับอ้างอิงบวก/ลบ 0.00 ที่กำหนดในแบบก่อสร้างเทียบกับสถานที่จริง
 • ตรวจสอบจำนวนหมุด แสดงตำแหน่งเสาเข็ม ว่าครบถ้วนถูกต้องตามแบบ
 • ตรวจสอบสถานที่ข้างเคียงพร้อมถ่ายรูปส่วนที่อาจเกิดความเสียหายในการทำงานไว้เป็นหลักฐาน

 

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมคลิก

_____________________________________________

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด “เราเปรียบเสมือนตัวแทนเจ้าของ” วิศวกรและทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel: 083 630 4013 ( คุณเบนซ์ )

Line : https://lin.ee/pvHJACE

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม