132 คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์ และศัพท์ก่อสร้าง อัปเดต 2567

คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์

คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์ และศัพท์ก่อสร้าง เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทนี้ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนพร้อมทั้งประโยคที่สำคัญๆ ไว้

คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์และศัพท์ก่อสร้าง

คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับว่ามีความจำเป็นต่อผู้ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะต้อทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังนั้นในบทนี้ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์และสำนวนพร้อมทั้งประโยคที่สำคัญๆ ไว้

 1. Brick wall  = กำแพงอิฐก่อ
 2. Concrete floor  = พื้นคอนกรีต
 3. Work platform = นั่งร้าน
 4. Bricklayer  = ช่างก่ออิฐ
 5. Chimney  = ปล่องไฟ
 6. Scaffold pole  = เสานั่งร้าน
 7. Platform railing  = ราวนั่งร้าน
 8. Plank platform  = พื้นนั่งร้าน
 9. Mixer operator  = คนผสมปูน
 10. Concrete mixer  = ที่ผสมคอนกรีต
 11. Mixing drum  = โม่ผสมปูน
 12. Wheelbarrow = รถเข็นล้อเดียว
 13. Mortar pan  = กระทะฟสมปูนทราย
 14. Ladder  = บันได
 15. Bag of cement  = ถุงปูนซีเมนต์
 16. Site fence  = รั้วกั้นบริเวณก่อสร้าง
 17. Signboard  = กระดานปิดประกาศ
 18. Contractors’ name plates  = ป้ายชื่อผู้รับเหมา
 19. Site hut / site office  = ที่พักคนงาน
 20. Plumb bob  = ลูกดิ่ง
 21. Trowel  = เกรียงเหล็ก
 22. Mallet  = ค้อนตะลุมพุก
 23. Spirit level  = ลูกน้ำจับระดับ
 24. Laying-on trowel  = เกรียงเหล็กขัดมัน
 25. Float  = เกรียงไม้
 26. Brick  = อิฐ
 27. Excavator  = คนขุดิน
 28. Conveyor belt  = สายพานลำเลียง
 29. Mechanical shovel  = รถขุด
 30. Plasterer  = คนฉาบปูน
 31. Screen  = ตะแกรงร่อนทราย
 32. Guard netting  = ตาข่ายกันของหล่น
 33. Reinforced condrete  = คอนกรีตเสริมเหล็กล้า
 34. Inferior purlin  = คานยึดเสา
 35. Concrete purlin  = แปคอนกรีต
 36. Concreter  = ช่างแต่งผิวหน้าคอนกรีต
 37. Column box  = ไม้แบบเสา
 38. Wedge  = ลิ่ม
 39. Shutter boards  = ไม้แบบ
 40. Circular saw / buzz saw  = เลื่อยวงเดือน
 41. Bending table  = โต๊ะดัดเหล็ก
 42. Bar bender/steel bender  = ช่างดัดเหล็ก
 43. Hand steel shears  = ที่ตัดเหล็ก
 44. Tower crane  = ปั้นจั่น
 45. Sleeper  = ไม้หมอน
 46. Scaffolding  = นั่งร้านเหล็ก
 47. Bending iron  = ที่ดัดเหล็ก
 48. Safery rail  = ราวกันตก
 49. Sheeting support  = เสารับ
 50. Carpenter  = ช่างไม้
 51. Electric drill  = สว่านไฟฟ้า
 52. Door frame (ดอร์ เฟรม) = วงกบประตู
 53. Window frame (วินโด่ว เฟรม) = วงกบหน้าต่าง
 54. Fillet/cleat (ฟิลลิท/คลีท) = พุกไม้
 55. Principal post (พรินซิพึล โพสท) = เสาหลัก
 56. Hand saw (แฮ็นด์ ซอ) = เลื่อยลันดา/เลื่อยมือ
 57. Bucksaw (บัคซอ) = เลื่อยอก
 58. Saw blade (ซอ เบลด) = ใบเลื่อย
 59. Compass saw (ค็อมพาส ซอ) = เลื่อยหางหนู
 60. Plane (เพลน) = กบไสไม้
 61. Auger/gimlet (ออเกอะ/กิมลิท) = สว่านมือ
 62. Screw clamp/holdfast (สครู แคล็มพ/โฮลดฟาสท) = เครื่องยึดไม้ให้ติดกัน
 63. Mallet (แม็ลลิท) = ตุลุมพุก/ค้อนไม้
 64. Two-hand saw (ทู-แฮนด์ ซอ) = เลื่อยสองมือ
 65. Try square (ไทร สแควอะ) = ไม้ฉาก
 66. Broad axe (บอร์ด แอ็คส) = ขวานหน้ากว้าง
 67. Chisel (ชิชซึล) = สิ่ว
 68. Mortise axe (มอทิส แอ็คส) = สิ่วลบมุม
 69. Axe (แอ็คส) = ขวาน
 70. Carpenter’s hammer (คาร์เพ็นเต่อร์ส แฮ็มเมอะ) = ค้อนช่างไม้
 71. Claw head2nail claw (คลอ เฮ็ด/เน็ล คลอ) = ค้อนงัดตะปู
 72. Iron wquare (ไออัน สแควอะ) = เหล็กฉาก
 73. Heartwood (ฮาทวูด) = แก่นไม้
 74. Wapwood (แซ็พวูด) = เนื้อไม้
 75. Bark (บาร์ค) = เปลือกไม้
 76. Blank (แบล็งค) = แผ่นไม้
 77. Gable (เกบึล) = หน้าจั่ว
 78. Rafter (ราพเทอะ) = จันทัน
 79. Roof beam (รูฟ บีม) = ขื่อ
 80. Purlins (เพอลินส) = แป
 81. Post/stile (โพสท/สไทล) = ดั้ง
 82. Ridge purlin (ริจ เพอลิน) = อกไก่
 83. Tie beam (ไท บีม) = อะเส
 84. Queen post/truss post (ควีน โพสท/ทรัส โพสท) = ดั้ง
 85. Mortise and tenon joint (มอทิส แอนด์ เท็นนัน จ้อยท) = เดือย
 86. Wooden nail (วูดดึ่น เน็ล) = สลักไม้
 87. Pin (พิน) = หมุด
 88. Clout nail (เคลาท เน็ล) = ตะปูหัวเหลี่ยม
 89. Wire nail (ไวอะ เน็ล) = ตะปูเหล็ก
 90. Hardwood wedge (ฮาดวูด เว็จ) = ลิ่ม
 91. Bolt (โบลท) = สลักประตู, กลอน, สลักเกลียว
 92. Tiled roof (ไทลท รูฟ) = หลังคามุงกระเบื้อง
 93. Skylight (สกายไล้ท) = ช่องแสงส่อง
 94. Gutter (กัทเทอะ) = รางน้ำฝน
 95. Rainwater pipe/downpipe (เรนวอเต่อร์ ไฟฟ) = ท่อน้ำฝน
 96. Pipe clip (ไพพ คลิพ) = เหล็กยึดท่อ
 97. Tiled cutter (ไทล คัตเต่อร์) = ที่ตัดกระเบื้อง
 98. Interior decoration (อินเทียเรีย เด็คคะเรชั่น) = การตกแต่งภายใน
 99. Plain-tiled roof (เพลน-ไทลท รูฟ) = หลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ
 100. Pantile (แพนไทล) = กระเบื้องลอน
 101. Nail bag (เน็ล แบ็ก) = ถุงใส่ตะปู
 102. Corrugated sheet (คอรเก็ทเต็ด ชีท) = กระเบื้องลูกฟูก
 103. Frame wood (เฟรม วูด) = ไม้ทำกรอบ
 104. Sheet glass (ชีท กลาส) = แผ่นกระจก
 105. Frosted glass (ฟร็อทเต็ด กลาส) = กระจกฝ้า
 106. Patterned glass (แพ็ทเนท กลาส) = กระจกมีลวดลาย
 107. Crystal platte glass (คริสทึล เพลท กลาส) = กระจกผืนผลึก
 108. Thick glass (ธิค กลาส) = กระจกหนา
 109. Milk galss (มิลค กลาส) = กระจกขุ่น
 110. Laminated galss (แล็มมิเนทเต็ด กลาส) = กระจกที่ซ้อนกันเป็นขั้น
 111. Sagety galss (เซฟตี้ กลาส) = กระจกนิรภัย
 112. Stained glass (สเทนท กลาส) = กระจกสี
 113. Ornamental glass (ออนามเนทึล กลาส) = กระจกประดับ
 114. Raw glass (รอ กลาส) = กระจกผิวขรุขระ
 115. Bull’s eye glass (บัลส-อาย กลาส) = กระจกกลมให้แสงเข้ามา
 116. Wired glass (ไวอะท กลาส) = กระจกบุลวด
 117. Line glass (ไลน กลาส) = กระจกลายเส้น
 118. Glassworker (กลาสเวิคเก่อร์) = ช่างกระจก
 119. Glass holder (กลาส โฮลเด่อร์) = ที่ยึดกระจก
 120. Pane of glass (เพน ออฟ กลาส) = บานกระจกหน้าต่าง
 121. Putty (พัททิ) = กาวติดกระจก
 122. Glass pliers (กลาส ไพลอัซ) = คีมจับกระจก
 123. Diamond glass dutter (ไดมอนด กลาส คัตเต่อร์) = เครื่องตัดกระจกด้วยเพชร
 124. Steel-wheel glass cutter (สทีล-วีล กลาส คัตเต่อร์) = เครื่องตัดกระจกด้วยเหล็กกล้า
 125. Mitre board (ไมเทอะ บอร์ด) = กรอบทำมุม
 126. Rivet (ริวิท) = หมุด
 127. Spanner (สแปนเน่อร์) = กุญแจปากตาย
 128. Pliers (พล๊ายส) = คีมปากคีบ
 129. Tongs (ท๊องส) = คีม, ปากคีบ
 130. Pincers (พินซัซ) = คีมปากนกแก้ว
 131. Vice (ไว๊ส) = คีมปากกา
 132. Drill (ดริล) = สว่าน

 

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมคลิก

_____________________________________________

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด “เราเปรียบเสมือนตัวแทนเจ้าของ” วิศวกรและทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel: 083 630 4013 ( คุณเบนซ์ )

Line : https://lin.ee/pvHJACE