การสร้างอาคารสูงพิเศษ มีอะไรบ้าง ? อัปเดต 2567

การสร้างอาคารสูงพิเศษ

การสร้างอาคารสูงพิเศษ นั้นมีกระบวนการหลายอย่างที่เราจะต้องรู้ เพราะการสร้างแบบนี้จะต้องอิงทั้งด้านของกฎหมายและในด้านของความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าไปใช้งานอีกด้วย ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าก่อนที่เรานั้นจะสร้างตึกสู้งพิเศษจะต้องดูอะไรบ้าง

การสร้างอาคารสูงพิเศษ มีอะไรบ้าง ? อัปเดต 2567

ก่อนที่เราจะไปดูว่าควรจะดูอะไรเป็นพิเศษบ้างเรามาดูคำนิยามกันก่อนว่า ตึกสูงหรือตึกสูงพิเศษว่ามะไรบ้าง

1.“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเขาอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมความสูงตั้งแต่ 23.00  เมตรขึ้นไป การวัด ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

2.“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือสวนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่ อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10, ตารางเมตรขึ้นไป

3.“พื้นที่อาคาร” หมายความว่า พื้นที่ของพื้นของอาคารแต่ละชั้นที่บุคคลเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตด้าน นอกของคานหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตด้านนอกของผนังของอาคาร และหมายความรวมถึงเฉลี่ยงหรือระเบียงด้วย แต่ไม่รวมพื้นดาดฟ้าและบันไดนอกหลังคา

4.“พื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร” หมายความวา พื้นที่ของแปลงที่ดินที่นำมาใช้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็น ที่ดินตามหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเดียวหรือหลายฉบับ ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดต่อกัน

5.“ดาดฟ้า” หมายความว่า พื้นส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปกคลุม และบุคคลสามารถขึ้นไปใช้สอยได้ 6.“ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอาจจะจดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดีบพื้นดินไม่เกิน 1.2 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมเหนือระดับนั้น

ข้อควรรู้ในการก่อสร้างตึกสูงพิเศษ มีอะไรบ้าง

โครงสร้างโหลดด้านข้าง

การก่อสร้างตึกสูงพิเศษ ต้องออกแบบให้ทนต่อแรงด้านข้างได้ดี แรงด้านข้างที่กระทำต่ออาคาร ได้แก่ แรงลมและแผ่นดินไหว กล่าวคือต้องมีฐานขนาดใหญ่ซึ่งจะกินเนื้อที่มาก ดังนั้นในยุคต่อมาเมื่อมีการสร้างอาคารสูงพิเศษในเขตเมือง ด้วยพื้นที่ก่อสร้างที่จำกัด จึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อให้ได้โครงสร้างที่สูงในพื้นที่จำกัด

โครงสร้างกรอบ

เมื่อเทคโนโลยีวิศวกรรมได้พัฒนาจนสามารถสร้างกรอบแข็ง (Framed Structure) อาคารต่าง ๆ ได้ ความสูงที่สูงขึ้นก็ถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากนั่งร้านสามารถกระจายแรงรูปแบบต่าง ๆ ไปทั่วโครงสร้างอาคารได้ โครงสร้างระบบโครงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเหล็กก็ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างอาคารได้สูงถึงประมาณ 50 เมตร เราจะเห็นได้จากการที่โครงสร้างแข็งเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศไทย จะสังเกตได้ว่าโครงสร้างประกอบด้วยเสาและคานขนาดเท่ากัน โดยที่เสาและคานหลักยึดติดอย่างแน่นหนากับโครงหรือโครงยึดแนวทแยง เป็นโครงสร้างที่เสริมแรงเพื่อรับแรงด้านข้างโดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารที่มีขนาด เสา-คาน (โครงแข็ง) และผนังลิฟต์-บันได (Shear wall) ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเพิ่มโครงสร้างโครงถัก หรือวงเล็บแนวทแยงที่ต้องยึดกับฐานรากหรือโครงสร้างอาคาร ในส่วนที่มั่นคงเพียงพอ 

ระบบโครงนั่งร้าน (TRUSS) หรือโครงนั่งร้านแนวทแยง

การก่อสร้างตึกสูงพิเศษ ที่ใช้โครงถักหรือโครงทแยงมุม เป็นโครงสร้างที่เสริมแรงเพื่อรับแรงด้านข้างโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับอาคารที่มีขนาดไม่เพียงพอของคานเสา (โครงถักแข็ง) และผนังบันไดลิฟต์ (ผนังรับแรงเฉือน) หรือวงเล็บแนวทแยงที่ต้องยึดกับฐานรากหรือโครงสร้าง อาคารในส่วนที่มีความมั่นคงเพียงพอ

วิศวกรรมระบบสำหรับอาคารสูงพิเศษ

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการก่อสร้างตึกสูงพิเศษคือระบบภายในอาคาร ซึ่งต้องพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ ความสะดวก ความปลอดภัย และการขนส่งภายในอาคารที่ประหยัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญ ลิฟต์ความเร็วสูง ควบคู่ไปกับการจัดการที่ดีช่วยให้สามารถขนถ่ายผู้โดยสารรวมถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

อ่านบทความ 4 ประเภทของงานก่อสร้าง คลิก 


อ่านต่อบทความอื่นๆ คลิก

 

𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐆𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 Construction & Project Management บริหารงานโครงการ และบริหารงานก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติงานตามหลักการวิชาชีพที่ดี เปรียบเสมือนตัวแทน Owner ทำให้ท่านสามารถวางใจได้ว่าโครงการของท่านจะแล้วเสร็จตามกำหนด ได้ตามแบบ และมีคุณภาพที่ดี . #UPM #construction #consultant #ควบคุมงานก่อสร้าง #ที่ปรึกษาการก่อสร้าง #บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง📍ผู้บริหารควบคุมงานก่อสร้าง : บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด 👷‍♂️🚧 “เราเปรียบเสมือนตัวแทนเจ้าของ” วิศวกรและทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 20 ปี _____________________________________________ 🍀 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📞 Tel : 02-0810000 🆔 Line : https://lin.ee/pvHJACE