“เราเปรียบเสมือนตัวแทนเจ้าของ”วิศวกรและทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 20 ปี