ประมวลภาพหน้างานการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ One Rayong มาบตาพุด

ทีมงานบริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด 

ในนามที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง ได้เข้าดูแลงานอย่างใกล้ชิด

และใส่ใจในทุกขั้นตอนระหว่างงานก่อสร้าง