ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เพื่อตรวจดูหน้างานและงานออกแบบแนวกำแพงกันดิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เพื่อตรวจดูหน้างานและงานออกแบบแนวกำแพงกันดิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น.