ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ ESCENT TRANG ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น.

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม