ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00น.

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม