ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ ESCENT VILLE CHACHOENGSAO ในส่วนของเรื่องงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างและงานระบบ ร่วมกับเจ้าของโครงการ

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ ESCENT VILLE CHACHOENGSAO ในส่วนของเรื่องงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างและงานระบบ ร่วมกับเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม