ทีมวิศวกรจาก บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่สำรวจบ้านข้างเคียงร่วมกับทาง SMC ณ โครงการ ONE ORIGIN SANAMPAO

ทีมวิศวกรจาก บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่สำรวจบ้านข้างเคียงร่วมกับทาง SMC ณ โครงการ ONE ORIGIN SANAMPAO เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.00น.