ทีมผู้บริหาร on visit site โครงการ ONE ORIGIN PHAYATHAI กับทีมวิศวกร UPM

ทีมผู้บริหาร on visit site โครงการ ONE ORIGIN PHAYATHAI กับทีมวิศวกร UPM