เข้าพบ Health Land พัทยาเหนือ ร่วมกับทีมที่ปรึกษา EIA (ECO Systems) โครงการ ONE ORIGIN PATTAYA HOTEL =

เข้าพบ Health Land พัทยาเหนือ ร่วมกับทีมที่ปรึกษา EIA (ECO Systems) โครงการ ONE ORIGIN PATTAYA HOTEL เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

News

ทีมวิศวกร บริษัท UPM ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการ BRIXTON PET & PLAY PHAHOL 50 STATION ร่วมกับ บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) เข้าติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นและเครื่องวัดเสียง พร้อมสำรวจหน้างานร่วมกับทางเจ้าของโครงการ