วิศวกร UPM on site walk โครงการ KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER ร่วมกับทีมเจ้าของโครงการ

วิศวกร UPM on site walk โครงการ KIN.ORIGIN.HEALTHCARE.CENTER ร่วมกับทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566