ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk ร่วมกับเจ้าของ โครงการ BROMPTON PET FRIENDLY SAMRONG STATION

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk ร่วมกับเจ้าของ โครงการ BROMPTON PET FRIENDLY SAMRONG STATION เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566