ทีมวิศวกร UPM on site walk ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ ณ โครงการ BRIXTON RAYONG เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30น.

ทีมวิศวกร UPM on site walk ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ ณ โครงการ BRIXTON RAYONG เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30น.

ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม