ทีมวืศวกรบริษัท UNITED PROJECT MANAGEMENT (UPM) ลงพื้นที่ Site walk สำรวจโครงการ BRIXTON RAYONG ร่วมกับทีมเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30น.