ESCENT TRANG ทีมวิศวกร United Project Management ลงพื้นที่ตรวจสอบ site walk ร่วมกับทางเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาในวันที่ 19 มกราคม 2566