วิศวกรและทีมงาน บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ลงดูพื้นที่โครงการ TAN PARK ได้มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อขอใบอนุญาต

-กรมเจ้าท่า ชลบุรี

-เทศบาลศรีราชา

-เทศบาลบางพระ

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.65 เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการ