ผู้บริหาร เจ้าของโครงการเยี่ยมชม โครงการ ESCENT VILE CHACHOENGSAO ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด (UPM)

ผู้บริหาร เจ้าของโครงการเยี่ยมชมโครงการ ESCENT VILE CHACHOENGSAO ร่วมกับทีมวิศวกรบริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคท์ แมเนจเมนท์ จำกัด (UPM) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00น.